Ridehesten Ridehesten Junior Hunden Wiegaarden
Fredag 26. maj
SENESTE NYT:
Følg Hunden.dk på Facebook
 
Dansk Kennel Klub
Godkendelse af aftalevilkår

Aftalevilkår for bruger på HUNDEN.dk

På HUNDEN.dk har du adgang til forskellige services. HUNDEN.dk gør alt for at skabe så stabile og sikre services som overhovedet muligt.

Alt indhold på HUNDEN.dk, herunder systemer, grafik, billeder, tekst, lyd, video mv. tilhører HUNDEN.dk.

HUNDEN.dk forbeholder sig ret til at ændre i retningslinjer for brugen af HUNDEN.dk. Eventuelle ændringer i retningslinjer for brug af HUNDEN.dk vil fremgå af denne side. Det er dit ansvar som bruger på HUNDEN.dk at holde dig ajour.

HUNDEN.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brugen af services på HUNDEN.dk - herunder tab af data som følge af driftsforstyrrelser og lignende.

HUNDEN.dk har intet ansvar for tab som følge af:

- Driftsforstyrrelser, der hindrer din eller andres brug af HUNDEN.dk, herunder adgang
  til at indhente oplysninger eller opdatere indhold. Dette gælder uanset, om
  driftsforstyrrelser eller afbrydelser skyldes forhold hos HUNDEN.dk eller
  samarbejdspartnere, på internettet, hos internetudbyderen eller telefonselskabet.

- Misbrug, afsløring, ødelæggelse eller i det hele taget kompromittering af data eller
  programmer på din eller andres computere i forbindelse med din eller andres brug af
  internet og internetprogrammer.

- At uberettigede personer har fået adgang til dine private oplysninger og data.

Hvis HUNDEN.dk ophører med at være i drift, ophører adgangen til HUNDEN.dk samtidig.


Misbrug af system

En HUNDEN.dk-bruger er personlig og må ikke overdrages eller udlånes til andre. Dette kan medføre deaktivering af brugeren.

Hvis du mod forventning får mistanke om misbrug af din adgangskode, skal du omgående rette din adgangskode eller rette henvendelse til HUNDEN.dk.

HUNDEN.dk stiller en række online-services til rådighed. HUNDEN.dk accepterer ikke, at brugere på HUNDEN.dk reklamerer/handler via disse services, med mindre servicen er lavet til netop disse formål. Det er ej heller tilladt at køre scripts, der generer brugen af HUNDEN.dk. Desuden må der på HUNDEN.dk ikke forekomme materiale eller foretages handlinger, der strider mod dansk lovgivning, herunder ophavsretsloven.

Det indhold, HUNDEN.dk-brugerne lægger ind på HUNDEN.dk, er brugeren selv ansvarlig for. HUNDEN.dk forbeholder sig ret til uden varsel at afvise/deaktivere (eller i værste fald politianmelde) en hvilken som helst HUNDEN.dk-bruger, som kan virke anstødelig/krænkende, eller som ikke overholder HUNDEN.dk’s retningslinjer. Afgørelsen herom træffes af HUNDEN.dk. HUNDEN.dk forbeholder sig retten til at fjerne stødende eller krænkende indhold – uanset om du har betalt for servicen.

God net-etik skal overholdes - det medfører blandt andet, at du kun må være online på HUNDEN.dk med ét brugernavn, og at du ikke chikanerer andre brugere på HUNDEN.dk.


Brugeroplysninger

For at tilmelde dig HUNDEN.dk skal du vælge et brugernavn og password og angive en gyldig e-mail adresse samt en række andre oplysninger.

Når du er logget på hunden.dk, kan du altid gå ind på ”Ret brugerinfo” i ”Mit HUNDEN”. Her kan du rette eller slette dine oplysninger og se alle de oplysninger, du har indtastet. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte. Du er forpligtet til at holde dine personlige data ajour.

Med din accept af vilkårene for brugere af HUNDEN.dk giver du samtidig HUNDEN.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedr. opdateringer, services, løbende godkendelse af dine brugeroplysninger mv. Disse e-mails er udelukkende af servicemæssig karakter. De øvrige e-mails, du aktivt beder om at få tilsendt, såsom nyhedsbreve, kan indeholde reklamer fra tredjemandslevarandører.

Det er strafbart at udgive sig for at være andre end den, man er, og som HUNDEN.dk bruger er du ansvarlig for ethvert tab, andre måtte lide som følge af falske oplysninger fra din side. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte oplysninger til HUNDEN.dk, selvom du vælger, at oplysningerne ikke skal deles med andre.

Når du tilmelder dig som bruger på HUNDEN.dk, bliver de oplysninger, du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

Uden dit samtykke udleveres oplysninger normalt kun fra HUNDEN.dk efter retskendelse. HUNDEN.dk kan dog vælge at udlevere oplysninger direkte til politiet til brug for efterforskning eller for anmeldelse af formodet ulovlige forhold, der berører HUNDEN.dk eller andre registrerede brugere.

HUNDEN.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan kun ske med din personlige og forudgående tilladelse.

Hjemmesiden er udviklet og ejet af:
© Copyright 1995 - 2017